REUNIONS

 

Crònica de la reunió del 5 de febrer de 2008

 

Amb l’assistència del 12% del clero diocesà, hem començat la reunió a Torà el dia 5 de febrer de 2008, demanant informació sobre la parròquia de Prades de la Molsosa on l’Ajuntament va aconseguir del bisbat la cessió d’ús de l’església (amb culte diari) en contra de l’opinió dels feligresos. També ens interessem sobre els assumptes de Vicfred.


S'ha demanat informació sobre la celebració penitencial a la catedral de Solsona: No n'hi ha hagut. Es va suprimir. En canvi es van allargar les hores d'atenció per a la “confessió” individual. El resultat total s'ha definit amb la frase gràfica "misèria i companyia".


Es diu que Mn. Josep Casafont ha estrenat els hàbits “solemnes” de canonge i que Mn. Joan Clos ho està a punt de fer.


Ens recomanen l’article d'Hilari Raguer "Soplan vientos constantinianos", publicat ahir a EL PAÍS:  
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Soplan/vientos/constantinianos/elpepiespcat/20080204elpcat_2/Tes


Es comenta l'article de Mn. Jesús Huguet publicat a Coelsona titulat "Bisbes a la deriva", on se cita al difunt bisbe Deig que sovint es preguntava "l'Església es pot ficar en política?" i ell mateix es responia:  “no pot fer política (partidista), però sí que s'ha de ficar en política en allò que qüestioni el bé i la veritat i en allò que ha d'assegurar les grans línies. Això ho ha de fer d'una manera atraient i esperançada”.


Gonzàlez Faus, en un article d'opinió a la Vanguàrdia amb el títol de “la felicitat” advoca per deixar-la de banda per centrar-se en els seus dos germans petits: l'alegria i el somriure. Al fer sants (igualment bisbes), caldria no parlar de miracles sinó examinar la cara dels candidats. Si fan cara de persones agres, inquisidores i autoritàries, s'han de rebutjar.

S'afirma que l'anunci implícit (Càritas, acció missionera, testimonis de bons cristians, etc.) val més que l’explícit, ja que el primer qüestiona fortament i no admet trampes, en canvi el segon és al revés. L’anunci implícit és el de la base que no fa soroll, mentre que l’explícit és dels jerarques que tenen necessitat de fer-se notar.


Hi ha una proposta de fer jornades d'estudi, per exemple sobre la bondat de Déu que no judica ni tan sols perdona ningú "els teus pecats et són perdonats", ja ho són. Sobre aquest tema es recomana el llibre de José A. Pagola "A l'estil de Jesús" de la editorial Claret. També es recomana visitar la web Betania on cada diumenge, al costat d'altres, José A. Pagola hi penja la seva homilia.


S'acaba amb la informació de l'últim Consell del Presbiteri amb les quatre proposicions votades majoritàriament perquè el Sr. Bisbe i el Consell de Govern les tinguin en compte:
a) Que es creïn les zones pastorals amb un responsable o vicari de zona,
b) Que es facilitin a les reunions arxiprestals guions d'ajuda per a la formació dels capellans,

c) que s'elabori un pla de pastoral diocesà,

d) que es promocionin les jornades d'estudi (del febrer) en un ambient de seriositat intel·lectual.

 

Torà a 5 de febrer de 2008