Butlletí núm. 1

* Una visió cristiana de l’economia de l'Església

- març 2005

Butlletí núm. 2

* Un Déu sense món

- juliol 2005

Butlletí núm. 3

* Advent i reconciliació

- desembre 2005

Butlletí núm. 4

* Un camí accessible

- octubre 2006

Butlletí núm. 5

* El desafecte envers l'Església

- gener 2007

Butlletí núm. 6 * Què se n'ha fet, de l'Ajuda a l'Església?  - abril 2007

Butlletí núm. 7

* La feblesa de l'Ajuda a l'Església

- desembre 2007

Butlletí núm. 8

* Les causes d'un malestar

- juny 2008

Butlletí núm. 9

* Anàlisi de la proposta econòmica

- novembre 2008

Butlletí núm. 10 * El repte de la crisi  - maig 2009
Butlletí núm. 11 * Arran dels 75 anys del Sr. Bisbe  - juny 2009
Butlletí núm. 12 * Benvingut, Xavier  - novembre 2010
Butlletí núm. 13 * La sorpresa que esperem del bisbe Xavier  - gener 2011
Butlletí núm. 14 * Quin cristianisme?  - abril 2011
Butlletí núm. 15 * Una altra Església?  - desembre 2011
Butlletí núm. 16 * Prou d'agressions, mentides i covardies  - gener 2013
Butlletí núm. 17 * Projecte pastoral del bisbe de Solsona: tapar forats - maig 2016
Butlletí núm. 18 * Davant les glosses dominicals del bisbe Novell - maig 2017

Butlletí núm. 19

* El Fòrum, un espai obert a tothom  - Juliol 2018

Butlletí núm. 20

* El record del bisbe Traserra  - Març 2019
Butlletí núm. 21 * Reflexions sobre la nostra diòcesi - Octubre 2020