REUNIONS ANTERIORS

 

1 desembre 2005

3 de gener 2006

14 febrer 2006

7 marš 2006

4 abril 2006

2 maig 2006

6 juny 2006

4 juliol 2006

4 setembre 2006

3 octubre 2006

7 novembre 2006

5 de desembre 2006

9 de gener 2007

8 de febrer 2007

6 de marš 2007

3 d'abril 2007

8 de maig 2007

5 de juny 2007

3 de juliol  2007

4 de setembre 2007

4 d'octubre de 2007

6 de novembre de 2007

5 de desembre de 2007

8 de gener de 2008

5 de febrer de 2008

4 de marš de 2008

1 d'abril de 2008

6 de maig de 2008

3 de juny de 2008

1 de juliol de 2008

2 de setembre de 2008

14 d'octubre de 2008

18 de novembre de 2008

2 de desembre de 2008

13 de gener de 2009

10 de febrer de 2009

 

 

 

3 de marš de 2009

7 d'abril de 2009

5 de maig de 2009

2 de juny de 2009

6 d'abril de 2010

4 de maig de 2010

1 de juny de 2010

6 de juliol de 2010

5 d'octubre de 2010

9 de novembre de 2010

14 de desembre de 2010

9 de gener de 2011

8 de febrer de 2011

1 de marš de 2011

5 d'abril de 2011

3 de maig de 2011

7 de juny de 2011

4 d'octubre de 2011

8 de novembre de 2011

13 de desembre de 2011

3 de gener de 2012

7 de febrer de 2012

6 de marš de 2012

10 d'abril de 2012

8 de maig de 2012

5 de juny de 2012

2 d'octubre de 2012

6 de novembre de 2012

4 de desembre de 2012

8 de gener de 2013

5 de febrer de 2013

5 de marš de 2013

2 d'abril de 2013

7 de maig de 2013