CONTRADICCIONS

 

 

 

COMPRAR LES PERSONES

 

   amb prebendes, càrrecs, títols,...

 

 

ACUSACIONS CONTRA ELS MESTRES DE LA LLEI  I ELS FARISEUS

Els mestres de la llei i els fariseus s’han assegut a la càtedra de Moisès... En tot actuen per fer-se veure de la gent... filacteris, borles, primers seients, ...que la gent els doni el títol de “rabí”... (Mt. 23, 1-12)

 

 

MOLT SOROLL I POQUES NOUS

 

Tot un Sínode de 250 bisbes amb el Papa per a determinar que les dones poden proclamar la Paraula de Déu a l’església

 

ÉS VERITAT QUE St. PAU DIU:

 

“Que callin les dones en l’església de Déu”, deurien fer molta xerrameca, normal, però no diu que deixin de proclamar la Paraula de Déu, i menys si no hi ha diferència entre jueu i grec, esclau i lliure, home i dona. “Tenen molta por” els bisbes si encara no han assabentat a Roma que a les nostres parròquies fa molts anys que es fa,¿o a Roma fan el sord també per por?.

 

 

“LA COMUNIÓ ECLESIAL”:

 

“Ben segur que la comunió amb l’Església ha de ser estimada, sense reserves, predicada i viscuda, per tots els fidels i per tots els preveres” ens diu el bisbe Jaume en la seva última comunicació pastoral “La Comunió Eclesial.

 

¿NO SOM TOTS ESGLÉSIA, FIDELS, PREVERES I JERARQUES?

O es consideren només Església els jerarques? En l’entrada de Jesús a Jerusalem Ell diu als fariseus: “us ho asseguro: si aquests callen, cridaran les pedres” (Mt. 19, 39-40). Pensem en l’Abat de Montserrat, en Joan Carrera, en Casaldàliga, en l’Adolfo Nicolàs, en el Cardenal Martini, etc... i en tantes queixes de la gent de base.